Zingeving?

“Wat is toch het doel van mijn leven?”

“Kun je in mijn horoscoop zien wat nu eigenlijk de zin van mijn leven is?”

“Waarom ben ik hier op aarde en wat heb ik te leren?”

“Waarom heb ik een moeilijk leven en hebben anderen het kennelijk makkelijker?”

Dit zijn veel voorkomende vragen die mensen zich stellen als zij naar een astroloog gaan.
En op deze vragen is door een astroloog een helder antwoord te geven.
In de horoscoop wordt gekeken naar de spirituele punten die iedereen in zijn/haar horoscoop heeft staan en iedereen weer op een andere plek en in een andere hoedanigheid.
Uitleg hierover geeft je het gevoel dat je er toe doet, dat je een taak hebt in het leven, jouw leven, ook al is deze niet gemakkelijk. Het geeft je ook het vertrouwen dat niets voor niets gebeurt. Je hele eigen persoonlijke levenspad ligt voor je en het geeft je de energie om verder te gaan, omdat je weet dat dit pad voor jou de bedoeling is.

Hier krijg je dan ook hulp bij van Capricornus: via de mail kunnen altijd vragen gesteld worden na een consult

Persoonlijke ontwikkeling

De horoscoop biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in je persoonlijke ontwikkeling.
Dit is ook waar cliënten om vragen.

De ontwikkeling die de mens doormaakt in zijn leven kan worden afgeleid uit de verschillende soorten progressies. Progressie betekent letterlijk: voortschrijden vanuit de geboortehoroscoop.
Het zijn patronen van innerlijke en uiterlijke veranderingen die mogelijkheden aangeven tot ontplooiing en het opdoen van ervaringen. Zij geven aan welke gebieden van de horoscoop gedurende een bepaalde periode “aangeraakt” worden, d.w.z. de mogelijkheid krijgen om tot integratie en bewustwording te komen.
Het voorspelt dus niet zozeer een concrete gebeurtenis, maar de mogelijkheid van het innerlijk herkennen van iets.
De astroloog kan inzicht geven over welke energieën er in een bepaalde periode aan het werk zijn a.d.h. van de geboortehoroscoop.

Cliënten komen vooral bij de astroloog omdat zij nieuwsgierig zijn naar de toekomst.
Wat zal er de komende periode gaan gebeuren?
Capricornus gebruikt doorgaans 3 verschillende technieken om naar het toekomstplaatje te kijken, n.l. de transits, de secundaire directies (eventueel aangevuld met de primaire directies) en de Solaar of jaarhoroscoop.
Dit klinkt veelbelovend en geheimzinnig, maar dat is het niet.
De betrokkene krijgt uitgelegd hoe het beste met bepaalde (soms moeilijke)tendensen of  situaties die in het verschiet liggen, omgegaan kan worden.

Een goede astroloog zal zich aan de Ethische Code van de AVN houden, waarin regels staan over de grenzen van het concreet “voorspellen”.
Sowieso kunnen alleen duidelijke toekomsttendensen worden uitgelegd, als de geboorte-horosoop hierbij meegenomen wordt en als in het gesprek met de cliënt helder is hoe hij in het leven gedaan is omgegaan met veranderingen en heftige gebeurtenissen.

Het moge duidelijk zijn dat de bekende en populaire horoscooprubriekjes hier nooit aan kunnen tippen.
De persoonlijke horoscoop wordt immers bij deze vorm van voorspellen niet meegenomen. Het zijn algemene verhaaltjes die maar wat graag worden gelezen…..

Relatieproblemen

Projectie is een uitdrukking, die gebruikt wordt om delen van onszelf te beschrijven die wij niet zelf leven, maar die wij in andere mensen om ons heen zien.
Relaties, in welke vorm dan ook, (partners, ouder-kind, werknemer-werkgever) zijn bijna altijd spiegels voor ons, mits wij in deze spiegel willen kijken, ons spiegelbeeld durven te zien en te accepteren dat dit bij ons hoort, maar de ander nodig hebben om dit duidelijk te maken.
Hier zien we heel vaak de relatieproblemen verschijnen, omdat we onze onbewuste kanten liever wegstoppen, omdat het zien van ons spiegelbeeld soms best pijnlijk is en ons kwetsbaar maakt.
In de horoscoop vindt de astroloog veelal deze projecties, waardoor je de client bewust kunt maken van wat er kan spelen bij relatieproblemen.
Een prachtige manier om je bewust te worden van je eigen onbewuste kanten!

Relaties zijn er niet alleen om je gelukkig
of vervuld te maken.
Als je het doel van verlossing via een relatie
blijft nastreven, zul je keer op keer teleurgesteld worden.
Maar als je aanvaardt dat de relatie er is
om je in plaats van gelukkig bewust te maken,
dan schenkt de relatie je de verlossing wel
en dan stem je je af op het hogere bewustzijn
dat in deze wereld geboren wil worden.”

(Eckhart Tolle)