Persoonlijke ontwikkeling

Biedt de horoscoop inzicht in je persoonlijke ontwikkeling?

Ja zeker,  de horoscoop biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in je persoonlijke ontwikkeling. Dit is ook waar cliënten om vragen.

De ontwikkeling die de mens doormaakt in zijn leven kan worden afgeleid uit de verschillende soorten progressies. Progressie betekent letterlijk: voortschrijden van de planeten uit de geboortehoroscoop.
Het zijn patronen van innerlijke en uiterlijke veranderingen die mogelijkheden aangeven tot ontplooiing en het opdoen van ervaringen. Zij geven aan welke gebieden van de horoscoop gedurende een bepaalde periode “aangeraakt” worden. Dat wil zeggen welk gebied krijgt de mogelijkheid om tot integratie en bewustwording te komen.
Het voorspelt dus niet zozeer een concrete gebeurtenis, maar de mogelijkheid van het innerlijk herkennen van iets.
De astroloog kan inzicht geven over welke energieën er in een bepaalde periode aan het werk zijn aan de hand van de geboortehoroscoop.

Wat gaat er het komende jaar gebeuren?

Cliënten komen vooral bij de astroloog omdat zij nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Wat zal er de komende periode in mijn persoonlijke ontwikkeling gaan gebeuren?
Capricornus gebruikt doorgaans 3 verschillende technieken om naar het toekomstplaatje te kijken, namelijk :

  • de transits,
  • de secundaire directies (eventueel aangevuld met de primaire directies)
  • en de Solaar of jaarhoroscoop.

Dit klinkt veelbelovend en geheimzinnig, maar dat is het niet.
De betrokkene krijgt uitgelegd hoe het beste met bepaalde (soms moeilijke) tendensen of situaties die in het verschiet liggen, omgegaan kan worden.

Een professionele astroloog zal zich aan de Ethische Code van de AVN houden, waarin regels staan over de grenzen van het concreet “voorspellen”.
Sowieso kunnen alleen duidelijke toekomsttendensen worden uitgelegd, als de geboortehoroscoop hierbij meegenomen wordt.

In het gesprek met de betrokkene zal eerst helder moeten zijn hoe hij in het leven staat en hoe hij omgaat met de praktijk van alledag (werk, relaties). Zodoende kan de professionele astroloog de noodzakelijke veranderingen uitleggen en inspelen op de actualiteit.

Daar heeft de betrokkene veel aan!

Het moge duidelijk zijn dat de bekende en populaire horoscooprubriekjes in de “bladen” hier nooit aan kunnen tippen.
De persoonlijke horoscoop wordt immers bij deze vorm van voorspellen niet meegenomen. Het zijn algemene verhaaltjes die maar wat graag worden gelezen, maar zij hebben niets te betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling

 

Contact | Capricornus | ik wil graag meer informatie | Persoonlijke ontwikkeling | Twello | Barbara van Oosterzee