Horoscoop

Horoscoop

Astrologie vindt zijn praktische toepassing in het “in kaart” brengen van de standen van de hemellichamen en nog een aantal andere astronomische factoren. Dit noemen wij de horoscoop.

Wat is een horoscoop

Horoscoop betekent vrij vertaald: het uur zien. Het is een kaart/tekening van de situatie aan de hemel, gezien op een bepaald moment vanaf een bepaalde plaats op aarde. Wat er op dat moment ontstaat krijgt het patroon van die energieën, ritmen en cycli mee. Vanuit de astrologische symboliek wordt dit kosmisch beeld gekoppeld aan en vertaald naar de situatie waarvoor het gemaakt is, b.v. de oprichting van een vereniging, een sollicitatiegesprek, de geboorte van een kind.
Astrologen maken daarbij gebruik van gegevens, die door astronomen zijn verzameld. Astronomen hebben in de loop der eeuwen tabellen gemaakt met gegevens over de loop van de Zon, de Maan en de planeten, de standen per dag enz. Die tabellen noemen we ‘ephemeriden’. Astrologen raadplegen regelmatig deze ephemeriden, die ook zijn op-genomen in astrologische computerprogramma’s. Ze passen deze gegevens toe bij het maken van een horoscoop.

De geboortehoroscoop.

Wanneer een mens wordt geboren betekent dit dat hij, na ongeveer 9 maanden een organisch geheel met zijn moeder te hebben gevormd, een “eigen leven” gaat leiden. Op het moment van de eerste schreeuw, begint zijn eigen ademhaling en daarmee alle andere lichamelijke functies. De mens begint te leven, los van het moederlichaam.

Vanaf dat tijdstip wordt, samen met datum, jaartal en plaats (geografische coördinaten) een geboortehoroscoop gemaakt. Dit gebeurt door met behulp van wat astronomische gegevens de “aardse” tijd om te rekenen in “astronomische” tijd. Het juiste tijdstip is belangrijk; kleine verschillen in tijd kunnen grote verschillen in astrologische waarden aangeven.

 

“Het blijkt uit ervaring dat de standen van de zon, maan en planeten in de horoscoop een treffende overeenkomst vertonen met de eigenschappen van de geborene. Daardoor kan uit de horoscoop het karakter in aanleg worden afgeleid”.

 

Een geboortehoroscoop is dus een kosmische spiegel van het karakter in aanleg, een  blauwdruk van wat je in aanleg meekrijgt bij je geboorte, je behoeften, talenten en ontwikke­lingsmogelijkheden, maar ook weerstanden, blokkades en strijdpunten.

Wat kun je niet zien in een geboortehoroscoop?

  • Je kunt niet zien wat iemand met zijn aanleg heeft gedaan, evenals zijn niveau van ontwikkeling.
  • Je kunt in een horoscoop niet zien of je met een man of een vrouw te maken hebt.
  • Ook het milieu, de culturele omstandigheden waarbinnen iemand is opgegroeid en de intelligentie kun je niet uit de horoscoop vaststellen aan de hand van de horoscoopgegevens alleen.

Een horoscoop laat wel zien op welk vlak de hoogste persoonlijke doelstelling ligt.

Twaalf kosmische principes

De basis van de astrologie en van de horoscoopfiguur wordt gevormd door de 12 tekens van de dierenriem. De symboliek van de dierenriemtekens is ontleend aan de gordel van sterrenbeelden die vanuit de aarde zichtbaar is. De betekenis van de 12 tekens van de dierenriem kunnen we zien als 12 kosmische principes ofwel uitgangspunten om een karakteraanleg weer te geven.

Astrologie is een symbolentaal.
Het is de totale sfeer van dierenriemteken, planeet en huis (levensgebied), die alle uitingsvormen onder één noemer brengt. Hieronder verstaan wij het kosmische principe.

De dierenriemtekens volgen elkaar niet willekeurig op. Van Ram naar Vissen is er duidelijk sprake van een evolutionaire lijn, waarbij ieder volgend teken een stapje verder komt dan het voorgaande en tegelijkertijd ook weer iets achterlaat.

 

Ethiek en psychologie in de astrologie

Astrologie is een weg, een van de vele wegen, die ons van dienst kan zijn bij onze bewustwording, onze zelfkennis. Het is een methode die ons kan helpen bij de vraag die de mens zichzelf al eeuwen stelt: wie ben ik en wat is de zin van mijn leven?

De astrologie erkent een vrije keuzemogelijkheid in de mens en de astroloog mag nooit dicteren hoe men daarmee om moet gaan. De astroloog kan aangeven waar mogelijkheden en moeilijkheden liggen en de keuzemogelijkheden, samen met de persoon waarvoor hij of zij werkt, bekijken. Van de astroloog wordt buiten astrologische kennis, ook kennis over de omgang met de medemens gevraagd en daarbij dient hij of zij de ethische normen in acht te nemen.

De populaire rubriekjes in kranten en tijdschriften beogen een heel ander doel en zijn puur voor het vermaak. Omdat er hierbij geen rekening wordt gehouden met de persoonlijke geboortehoroscoop, staan hierin alleen wat algemeenheden die niet met het geboortemoment te maken hebben.

Uitleg over en inzicht in je geboortehoroscoop is een boeiende reis naar binnen.
Het biedt veel helderheid en zelfkennis.

Ook bieden cursussen een prachtige mogelijkheid om veel over jezelf te weten te komen. Je leert alle symbolen kennen en deze te combineren. Zo leer je niet alleen het vak zelf, je leert ook andere horoscopen analyseren en van daaruit leer je die ander beter kennen.


Tekening van een horoscoop:

In de buitenste ring staan de dierenriemtekens.
Daarin zie je planeten staan; deze maken verbindingen met elkaar.