Het Boek “Astrologie in de Nieuwe Tijd” volledig

Voorwoord

Met de titel “Astrologie in de Nieuwe Tijd” heb ik de bedoeling gehad een boek te schrijven over de beleving van dit vak. De theorie is hieraan zoveel mogelijk ondergeschikt gemaakt.
Door de verdieping die dit brengt, zal de lezer vooral de praktijk van alledag tegenkomen, waardoor ons vak levendiger wordt en ook voor niet-astrologen herkenbaar zal kunnen zijn.
Door dit boek in drie verschillende delen te schrijven, probeer ik hiermee een breed publiek te bereiken.

Wat is Astrologie?

Astrologie is een ervaringsleer en bestudeert de samenhang tussen de gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de hemellichamen.
Het is een symbolentaal en een prachtig middel tot zelfkennis.

Voor degene die geen of weinig astrologische kennis heeft, wordt in de bijlagen de begrippen in kort bestek uitgelegd.
Mijn Grootvader, die zich via een bevriend medium liet horen, heeft mij aangemoedigd om dit boek te schrijven. Het duurde enige tijd voordat ik hier aan toe was. Dat moment kwam, toen Pluto mijn Zon naderde in een conjunctie. Dit belangrijke aspect viel samen met het begin van de Coronacrisis wereldwijd.
De duur van deze transit is een kleine twee jaar (januari 2019 tot eind 2020), maar in feite langer als je ook de nawerking in aanmerking neemt.

Deel 1 bevat allereerst de bijzondere kennismaking met mijn Grootvader. Hij kwam in 2014 in mijn leven met een duidelijke boodschap: een boek schrijven over Astrologie.
Een bijzonder en leerzaam onderdeel van dit boek heeft te maken met het feit dat ik de helft ben van een eeneiige tweeling. Dit lijkt niets bijzonders, ware het niet dat mijn zus en ik door de 10 minuten verschil in geboortetijd een verschillende horoscoop hebben, die ook tot uitdrukking komt in onze karakters.
Hiervoor heeft mijn tweelingzus Marije een eigen bijdrage geleverd door in het kort over haar eigen levenspad te schrijven. Ook voor onszelf was dit een zeer verhelderende
bevestiging. Dit gegeven laat dan ook duidelijk de waarde van Astrologie zien.
In het stuk over mijn biografie beschrijf ik waarom ik een reïncarnatietherapeut nodig had om mij van mijn oorlogservaringen te bevrijden. Het was bijzonder om dit mee te
maken.
Mijn levensverhaal is doorspekt met de energie van Pluto, die als heerser over mijn Ascendant (Schorpioen) over de hele linie een krachtige rol speelt.
Een belangrijk onderdeel gaat over Synchroniciteit: dit begrip wordt uitgebreid beschreven en uitgelegd. De bijzondere gebeurtenissen waarbij een duif een rol speelt, hebben alles met Synchroniciteit te maken en deze hebben mij er toe aangezet om op het kaft van dit boek gebruik te maken van een Mandala met duiven. Collega-astroloog Floor Kurstjens heeft deze pentekening ter beschikking gesteld.

Deel 2 is geheel gewijd aan de kinderen van deze tijd en vormt een belangrijk onderdeel van de bedoeling van dit boek: Astrologie in de Nieuwe Tijd.
In dit deel wil ik het kind van deze tijd extra aandacht geven.
Deze kinderen hebben een wijsheid die je in het verleden veelal niet zag, waardoor wij op een andere manier met hen om zullen moeten gaan, willen wij deze kinderen beter kunnen begrijpen.
In dit deel heb ik met praktijkvoorbeelden zoveel mogelijk een levendig verhaal neergezet. Het duiden van de kinderhoroscoop vraagt van de astroloog veel kennis en ervaring. Daarom is in dit deel meer ruimte ingelast voor de noodzakelijke (theoretische) uitleg van de horoscoopfactoren, weliswaar in kort bestek.
Om dit goed onder de knie te kunnen krijgen, zijn mondelinge lessen nodig met voorbeelden, bij voorkeur in een groepje, zodat meerdere horoscopen van kinderen besproken
kunnen worden.
Al jaren geef ik zelf cursussen over kinderhoroscopen; ik merk daarbij hoe aanvullend deze zijn voor de astroloog die zich hierin wil verdiepen.

In Deel 3 wordt ingegaan op de energie van Pluto.
Deze Transsaturnale planeet werkt doorgaans onbewust en heel intens.
In mijn leven speelt Pluto een opmerkelijke rol, waarbij de transit van Pluto over mijn Zon op het moment van dit schrijven een grote invloed heeft.
Dit deel bevat geen opsomming van theoretische factoren; daar zijn de lesboeken voor. Het gaat hier vooral om ons dagelijks leven, waarin Pluto op haar geheel eigen wijze kan zorgen voor confrontaties, die de mens behoorlijk kunnen beheersen, met alle gevolgen van dien.
Het is mijn bedoeling om op een levendige manier, met de nodige voorbeelden uit de praktijk, de energie van deze planeet te beschrijven. De lezer zal dit ook met een glimlach bij zichzelf en bij anderen kunnen herkennen, ondanks de zwaarte van deze energie. De nadruk ligt hier dan ook vooral op de beleving.

Bijlage 1 gaat over “Omgaan met energieën”. Enige kennis over Aura’s en Chakra’s kan ons als hulpverlener helpen om bij onszelf te blijven, vooral als je cliënt een indringende energie laat voelen, of als je teveel in de ander opgaat. Het gevolg hiervan kan zich uiten in onzekerheid, onbalans, hoofdpijn of vermoeidheid. Behalve dat ik deze oefeningen regelmatig met succes zelf doe, raad ik deze ook cliënten en cursisten aan.

In Bijlage 2 wordt uitleg gegeven over astrologische begrippen voor de lezer die hier niet mee bekend is.