Consult

Consult

Een geboortehoroscoop geeft veel informatie, die uitgelegd wordt in begrijpelijke taal zonder vaktermen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk.
Een mondelinge uitleg heeft verreweg de  voorkeur, omdat je dan een gesprek hebt waarbij vragen gesteld kunnen worden en dieper ingegaan kan worden op zaken die voor jou van belang zijn, b.v. in een bepaalde periode.
Kinderhoroscopen worden in de regel wel op papier uitgelegd, veelal met opvoedingsadviezen (zie bij kinderhoroscoop). Na de telefonische (of via de mail) kennismaking wordt een kort intakeformulier toegestuurd, waarin enkele vragen staan die kort beantwoord mogen worden. Deze zijn van belang voor mijn voorbereiding op het gesprek.
Het consult duurt in de regel 2 tot 2,5 uur en wordt opgenomen op een geluidsdrager en gebrand op CD’s die na het gesprek per post worden toegestuurd.
In dit gesprek geef ik uitleg over je aard en mogelijkheden en de eigenschappen die als lastig worden ervaren en spanning bij je oproepen of je beperken in je contacten.
Ook de z.g. prognoses of toekomsttendensen komen aan de orde.
De horoscoop is een blauwdruk, maar je ontwikkeling gaat door en deze is te zien aan de loop van de planeten door de tijd heen. Dit is een van de mooiste en meest boeiende mogelijkheden van de astrologie: waar sta je op dit moment en welke kant stuurt de kosmos je op?

Ook wordt uitgelegd hoe een bepaald aspect kan voelen en hoe je hier het beste mee om kunt gaan, adviezen horen hierbij. Het moment dat een spanning of een verandering zich kan aandienen, zal ter sprake kunnen komen, zodat je dit herkent als het zover is en hier op in kunt spelen.

Welke vragen kun je stellen?
Je mag alles vragen!!
Of ik op alle vragen een pasklaar antwoord kan geven is niet van te voren te zeggen.
Ik neem wel alle tijd voor vragen, daar heb je immers wat aan!

De meeste vragen hebben betrekking op

  • zingeving en levensgeluk;
  • gezinsproblematiek;
  • werk en loopbaan,
  • relaties (zowel privé als werkrelaties),
  • psychosomatiek.

Dikwijls lopen deze gebieden in elkaar over.

Hele concrete voorspellingen zoals: word ik ziek? Slaag ik voor dat examen? Zal mijn partner bij me weggaan? kunnen niet met een enkel ja of nee worden beantwoord. Wel ga ik doorgaans uitgebreid op dit soort vragen in. Deze worden immers niet zomaar gesteld door de betrokkene. Wat astrologie zo bijzonder maakt is de tijdsfactor: uit de horoscoop zijn ontwikkelingen te halen die je inzicht geven in de (soms spanningsvolle) periode waarin je nu zit.
Inzicht in hoe lang deze periode duurt en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Je mag tijdens een consult dan ook zeker advies verwachten over hoe om te gaan in periodes die je een gevoel geven van frustratie, op welk gebied dan ook.