Coaching

Coaching

Barbara van Oosterzee heeft de opleiding personal- en loopbaancoach afgerond bij Balansgroep in Driebergen (voorheen Balans Coach)
Coaching is een hulpmiddel om je dichter bij jezelf te brengen en daardoor dichter bij je doel te komen.
Een coachtraject (veelal 5 tot 10 sessies) is een bijzondere evaring, waarbij je wordt gestimuleerd om aan jezelf te werken.
De sessies kunnen worden opgenomen op een geluidsdrager en gebrand op CD; dit geeft je de mogelijkheid alles nog eens op je gemak thuis te beluisteren.

Met welke vragen kun je bij een coach terecht?

Met betrekking tot de werksituatie kun je denken aan:

  • persoonlijke effectiviteit,
  • loopbaanontwikkeling,
  • motivatie,
  • omgaan met leiding,
  • het voorkomen van stress
  • en burnout.

Balans vinden tussen werk en privé, sociaal leven en hobby’s, relatie met de partner en kinderen en vele vormen van gezinsproblematiek.
Verder kan men bij een coach terecht met vragen betreffende de algemene persoonlijke ontwikkeling en vragen over gezondheid en welzijn.
In feite zijn er weinig onderwerpen die niet met behulp van een coach kunnen worden begeleid en opgelost.

Coaching en astrologie

Een coachtraject betreft een fase in de persoonlijke ontwikkeling.
Veel methodieken die in de coachpraktijk worden gehanteerd geven een momentopname weer. Ook de uitslag van diverse tests hebben dit hiaat in zich.
Diepliggende en onbewuste factoren die een grote rol kunnen spelen bij de gecoachte blijven zodoende buiten beschouwing, wat een eenzijdig beeld kan geven.
De individuele horoscoop kan deze leemte opvullen en een prachtig instrument zijn, omdat zij de mogelijkheden, talenten en valkuilen van de gecoachte zichtbaar maken, ook als deze nog onbewust zijn (astrologie).
Een ander voordeel van deze combinatie is, dat de horoscoop haarscherp het tijdsmoment weergeeft.
Zonder van concrete voorspellingen te hoeven spreken, kunnen uit de horoscoop periodes van spanning op een bepaald levensgebied uitgelicht en besproken worden.
Hierdoor krijg je meer inzicht in de individuele veranderingsprocessen en is het mogelijk om nog beter die keuzes te maken die in een bepaalde periode nodig zijn.
Kortom: de gecoachte krijgt, mét de horoscoop als extra instrument, nog meer inzicht en duidelijkheid over drijfveren en onbewuste processen.
Indien je dat wenst, is het mogelijk om voor deze combinatie te kiezen, een aanrader!

Wat is het verschil tussen coaching en astrologie?

Kort gezegd: coaching is begeleiding gedurende een aantal sessies waarbij de betrokkene zelf aan het werk gaat.
Een astrologisch consult is in principe éénmalig en duurt dan ook langer dan een coachsessie.
Hier wordt zoveel mogelijk in een dialoog inzicht gegeven en vragen beantwoord en zal de astroloog meer aan het woord zijn.
Veel cliënten komen wel jaarlijks terug bij de astroloog om de persoonlijke ontwikkelingen te kunnen bespreken.

Zo krijg je nog méér maatwerk bij Capricornus