AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Capricornus verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

B.D. van Oosterzee is hiervoor verantwoordelijk en is te bereiken via barbara@capricornus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Capricornus verwerkt persoonsgegevens die u heeft verstrekt. We maken onderscheid in:

– contactgegevens via de website:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP adres
 • eventueel telefoonnummer

 

– persoonsgegevens, die u verstuurt via het intakeformulier per e-mail, dus niet via de website:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortegegevens (datum, plaats)
 • Woonadres
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens.

Capricornus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van een horoscoop.
 • Het versturen van de factuur.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor nader overleg.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om diensten te leveren.

Hoe bewaren we persoonsgegevens?

Capricornus heeft geen website en/of cloud gerelateerde database. Capricornus bewaart uw gegevens alsvolgt:

 • Capricornus gebruikt geen computerprogramma’s om persoonsgegevens automatisch te verwerken.
 • Persoonsgegevens worden op een aparte, niet aan het internet verbonden, computer bewaard. Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.
 • Horoscoop gegevens (alleen naam, geboortedatum en -plaats) worden in het horoscoopprogramma op de computer bewaard.
 • Contactformulier gegevens op de website worden door Capricornus niet openbaar gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Capricornus verkoopt en/of verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen naar een derde of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar barbara@capricornus.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen u zich te identificeren.