ASTROLOGIE_oud

Astrologie is geen religie en staat ook geen enkele religie in de weg.
Astrologie is geen waarzeggerij of magie.
De westerse astrologie heeft niets te maken met astronomie.

Capricornus_02Wat is astrologie dan wel?

Astrologie is een hele oude empirische wetenschap, of liever: een kennis en een kunst die men al eeuwenlang bestudeert en die er van uitgaat dat de mens onderdeel is van een groter geheel.
Astrologie bestudeert de kosmische cycli, de ritmen van de planeten en de aarde die draaien om de zon.
Sterren en planeten oefenen geen geheimzinnige kracht uit op mensen; zij zijn meetbare punten van een kosmisch ritme waar de mens onderdeel van is.
Astrologie is een symbolentaal, een hele boeiende taal. Inzicht in deze taal verbreedt je kijk op het leven en geeft je leven zin en betekenis.

LOT OF VRIJE WIL

Je lot ligt voor een belangrijk deel in je geboortehoroscoop besloten, maar je hebt zelf de regie.
Of, zoals Bernadette Brady het zo treffend schrijft: “de toekomst heeft nog geen volledige vorm. Het lot geeft ons het marmer waarmee we moeten werken en het is het individu dat als een beeldhouwer de uiteindelijke vorm schept”.

Capricornus_01

 

Vereenvoudigde voorstelling van de positie van de dierenriem t.o.v. de aarde; de aarde draait en de dierenriem staat stil.