Astrologie

Wat is de betekenis van Astrologie?

Er is vaak verwarring over de werkelijke betekenis van Astrologie en de waarde van dit boeiende vakgebied.
De populaire rubriekjes in de media voeden deze verwarring en dat is jammer.

De westerse astrologie is …

  • iets heel anders dan astronomie. Het zijn twee verschillende vakgebieden, waarbij in de Astrologie uitgegaan wordt van 12 dierenriemtekens en de Astronomie met sterrenbeelden werkt; de namen komen wel overeen, dat kan de verwarring veroorzaken.
  • een symbolentaal
  • geen religie en het staat ook geen enkele religie in de weg.
  • geen magie of toverkunst

Vereenvoudigde voorstelling van de positie van de dierenriem ten opzichte van de aarde; de aarde draait en de dierenriem staat stil.

Vereenvoudigde voorstelling van de positie van de dierenriem ten opzichte van de aarde; de aarde draait en de dierenriem staat stil.

Astrologie bestudeert de kosmische cycli die ons omringen en probeert inzicht te krijgen in de mens op grond van wetmatigheden (empirische wetenschap).
Ons leven reageert dus op de dagelijkse gang van zon en maan en andere planeten in de voortdurend veranderende kosmos.
Veel mensen vragen zich af, hoe het toch kan dat er kennelijk een overeenkomst is tussen deze planeetstanden en het leven op aarde?
Maar de planeten zelf veroorzaken niets. Er is wel een overeenkomst, een gelijktijdig samenvallen van deze planeetstanden en het leven op aarde. Dit wordt “Synchroniciteit” genoemd.
Er is dus sprake van een kosmisch ritme waar de mens onderdeel van is (zo boven, zo beneden).
Astrologie is een ervaringsleer; een kennis die men al eeuwenlang bestudeert en die er van uitgaat dat de mens onderdeel is van een groter geheel.
Astrologie is een symbolentaal, een hele boeiende taal. Inzicht in deze taal verbreedt je kijk op het leven en geeft je leven zin en betekenis.
Op de vraag: “is astrologie een wetenschap” moet ontkennend worden geantwoord, tenminste als wij het woord wetenschap gebruiken in de zin zoals het vandaag de dag in veel westerse landen gebruikt wordt.
Astrologie is een zelfstandige tak van de paranormale wetenschappen met een eigen begrippenkader en eigen technieken om tot uitspraken te komen.

Lot of vrije wil?

Je behoefte om iets te bereiken ligt voor een belangrijk deel in je geboortehoroscoop besloten, maar je hebt zelf de regie.
De toekomst heeft nog geen volledige vorm. Het “lot” geeft ons het marmer waarmee we moeten werken, maar het is de mens zelf die als een beeldhouwer de uiteindelijke vorm schept”.

Een andere vergelijking:
Je kunt een zaadje van een plant in de grond stoppen en het vervolgens liefdevol verzorgen: voldoende water, voldoende voeding en aandacht. Alleen dan komt de plant in al zijn glorie tot wasdom.
Als je het zaadje niet goed verzorgt en aan zijn lot overlaat, dan kan het nog zo goed van kwaliteit zijn, maar er komt van de plant niet veel terecht.