Astrologie

Astrologie is geen religie en staat ook geen enkele religie in de weg.

De westerse astrologie is …

  • geen magie of toverkunst
  • Iets heel anders dan astronomie, al is er een tijd geweest dat astronomen ook astroloog waren. Het zijn echter 2 verschillende studiegebieden.

Misvattingen over Astrologie zijn…

  • astrologen werken alleen met sterrenbeelden
  • astrologen doen aan waarzeggerij
  • astrologen zijn helderzienden

Wat is astrologie dan wel?

Capricornus | AstrologieAstrologie bestudeert de samenhang tussen de gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de hemellichamen.

Astrologie is een ervaringsleer; een kennis die men al eeuwenlang bestudeert en die er van uitgaat dat de mens onderdeel is van een groter geheel.
Sterren en planeten oefenen geen geheimzinnige kracht uit op mensen; zij zijn meetbare punten van een kosmisch ritme waar de mens onderdeel van is.
Astrologie is een symbolentaal, een hele boeiende taal. Inzicht in deze taal verbreedt je kijk op het leven en geeft je leven zin en betekenis.

Op de vraag: “is astrologie een wetenschap” moet ontkennend worden geantwoord, tenminste als wij het woord wetenschap gebruiken in de zin zoals het vandaag de dag in veel westerse landen gebruikt wordt.
Astrologie is een zelfstandige tak van de paranormale wetenschappen met een eigen begrippenkader en eigen technieken om tot uitspraken te komen.

Lot of vrije wil?

Je lot ligt voor een belangrijk deel in je geboortehoroscoop besloten, maar je hebt zelf de regie.

Je zou ook kunnen zeggen:

“de toekomst heeft nog geen volledige vorm. Het lot geeft ons het marmer waarmee we moeten werken en het is het individu dat als een beeldhouwer de uiteindelijke vorm schept”.

Capricornus | AstrologieEen andere vergelijking:

je kunt een zaadje van een plant in de grond stoppen en het vervolgens liefdevol verzorgen: voldoende water, voldoende voeding en aandacht. Alleen dan komt de plant in al zijn glorie tot wasdom.
Als je het zaadje niet goed verzorgt en aan zijn lot overlaat, dan kan het nog zo goed van kwaliteit zijn, maar er komt van de plant niet veel terecht.

ikwilgraaginformatie